Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Typowe uszkodzenia transformatorów SN

14.11.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Transformatory są elementami o małej awaryjności. Statystyki amerykańskiego stowarzyszenia IEEE, biorące pod uwagę około 1000 uszkodzeń transformatorów, jakie wystąpiły w latach 1975–1985, podają następujący procentowy rozkład rodzaju uszkodzeń:

  • uszkodzenia uzwojeń – 51%;

  • uszkodzenia przełączników zaczepów – 19%;

  • uszkodzenia izolatorów przepustowych – 9%;

  • uszkodzenia rdzenia – 2%;

  • inne uszkodzenia (kadzi, obiegu oleju, itp.) – 13%.

W Polsce średnie uszkodzenie transformatorów związane z pożarami wynosi około 0,2% rocznie w odniesieniu do liczby zainstalowanych transformatorów energetycznych. W krajach zachodnich współczynnik ten jest o połowę mniejszy. W literaturze można znaleźć pogląd, że ten współczynnik będzie wzrastał z uwagi na dużą liczbę wyeksploatowanych transformatorów.

Rys. 3 – zestawienie graficzne typowych uszkodzeń transformatora [2]

Transformatory o przekładni SN/nN dominują w całkowitej liczbie pracujących jednostek. Ich udział wynosi prawie 99 %. Pomimo że transformatory SN/nN nie mają tak istotnego znaczenia ze strategicznego punktu widzenia zasilania jak jednostki największych mocy (NN/NN, NN/WN, WN/SN), to jednak duża liczba tych urządzeń potwierdza ich ważną rolę w zapewnianiu ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorcy i zachęca do prowadzenia badań, mających na celu poprawę własności niezawodnościowych.

Rys. 4 – udział jednostek SN/nN w całkowitej liczbie transformatorów [2]

Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń transformatorów rozdzielczych średnich napięć są zjawiska losowe oraz osłabienie izolacji wskutek procesów starzeniowych. Głównymi przyczynami awarii transformatorów SN/nN są czynniki o charakterze losowym, takie jak burze i towarzyszące im wyładowania atmosferyczne oraz osłabienie izolacji, których źródłem zwykle są postępujące procesy starzeniowe. Inne przyczyny uszkodzeń, do których można zaliczyć wady fabryczne i materiałowe urządzenia, pracę w skrajnie niskich temperaturach, zwarcia, których źródłem są ptaki i zwierzęta, korozję kadzi oraz inne niewyjaśnione przyczyny, zazwyczaj mają niewielki wpływ na awaryjność transformatorów. Zróżnicowanie przyczyn awarii w poszczególnych zakładach energetycznych wynika z

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.