Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Typowe uszkodzenia linii kablowych

15.10.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Pomimo wszelkich starań zarówno na etapie projektowania, jak i podczas budowy linii kablowej może dojść do jej uszkodzenia. Zasadniczymi przyczynami uszkodzeń linii kablowych mogą być:

  • wady konstrukcyjne i nie stwierdzone przy odbiorze błędy fabrykacyjne kabli, muf, głowic kablowych;

  • nieujawnione błędy układania linii kablowej wynikające z nieprzepisowego ułożenia kabli;

  • niewłaściwe zabezpieczenie linii kablowej od przepięć i przetężeń;

  • niewłaściwe eksploatowanie linii kablowej (brak przeglądów);

  • nie dające się uprzedni stwierdzić lub wynikłe po wykonaniu budowy odmienne od przyjętych warunki środowiska, w jakich ułożona została linia kablowa;

  • uszkodzenia mechaniczne powstałe w skutek prowadzenia innych prac w pobliżu czynnej linii kablowej WN.

Biorąc pod uwagę statystyki awaryjności uszkodzeń najwięcej następuje w samych kablach – ok. 5%, natomiast w osprzęcie kablowym – ok. 95%, z czego mufy kablowe powodują więcej uszkodzeń niż głowice kablowe.

Najczęściej powstają uszkodzenia proste, czyli zwarcia jednofazowe do powłoki metalowej lub do ziemi, zwarcia dwu i trójfazowe, przerwa jednej dwóch lub trzech żył roboczych, uszkodzenia powłok zewnętrznych (dlatego tak ważne są obliczenia zwarciowe kabla).

Rys. 1 – Podział awarii linii kablowych wraz z osprzętem kablowym [CIGRE WG B1.47 Implementation of Long AC HV & EHV Cable Systems]

Tabela 2 – Liczba zgłoszonych usterek systemów kablowych [CIGRE WG B1.10, Update of service experience of HV underground and submarine cable systems]

Typ kabla Typ usterki Kabel Mufa Głowica  Inne  Suma 
 Wewnętrzna 26 40 28 2 96 
XLPE Zewnętrzna 47 13 17 2 79 
Nieznana 3 6 5 0 14 
 Suma 76 59 50 4 189 
 Wewnętrzna 21 12 11 6 50 
SCOF Zewnętrzna 53 5 9 1 68 
Nieznana 3 3 4 0 10 
 Suma 77 20 24 7 128 
 Wewnętrzna 9 1 21 0 31 
PE Zewnętrzna 33 3 6 0 42 
Nieznana 3 0 5 0 8 
 Suma 45 4 32 0 81 
 Wewnętrzna 13 6 3 7 29 
HPOF Zewnętrzna 19 7 2 7 35 
Nieznana 1 0 1 2 4 
 Suma 33 13 6 16 68 
 Wewnętrzna 10 1 3 1 15 
GC Zewnętrzna 4 0 6 4 14 
Nieznana 0 0 2 2 4 
 Suma 14 1 11 7 33 
 Wewnętrzna 0 0 2 0 2 
EPR Zewnętrzna 4 0 0 0 4 
Nieznana 0 0 0 0 0 
 Suma 4 0 2 0 6 
 Wewnętrzna 244 9 4 1 259 
PILC Zewnętrzna 49 1 2 4 56 
Nieznana 0 0 1 0 1 
 Suma 293 10 7 5 316 
 Wewnętrzna 0 18 0 0 18 
DC -SCOF Zewnętrzna 0 0 0 0 0 
Nieznana 0 0 0 0 0 
 Suma 0 18 0 0 18 
Łącznie 549 130 134 39 855 

Gdy jednak dojdzie już do awarii, celem minimalizacji strat związanych z generacją energii (niewprowadzonej do sieci), czy też przesyłem energii pomiędzy stacjami należy doprowadzić do możliwie szybkiej lokalizacji uszkodzenia i podjęcia czynności serwisowych

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.