Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Podział transformatorów

14.11.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Transformatory są stosowane nie tylko w energetyce zawodowej, lecz także wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zmiany wartości napięcia lub prądu w obwodach prądu przemiennego. W krajowych sieciach elektroenergetycznych występują różne rodzaje transformatorów. Transformatory blokowe i transformatory potrzeb własnych współpracują z generatorami w elektrowniach. Transformatory lub autotransformatory sprzęgające łączą sieci przesyłowe o różnych poziomach napięcia (400 kV, 220 kV) z sieciami przesyłowo-rozdzielczymi 110 kV. Transformatory redukcyjne łączą sieci WN (110 kV) z sieciami rozdzielczymi SN oraz sieci SN z sieciami nN zgodnie z poniższym schematem topograficznym sieci [1].

Rysunek 1 – Topologia sieci elektroenergetycznej w Polsce [1]

Reasumując cel stosowania transformatorów

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.