Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Dobór transformatorów

15.10.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Jeżeli transformatory mogą wytrzymywać ciągły wtórny prąd zwarciowy przy pierwotnym napięciu i częstotliwości bez niedopuszczalnego wzrostu temperatury i gdy przeciążenie przy załączaniu obciążenia nie jest spodziewane, to nie muszą być dodatkowo zabezpieczane przed przeciążeniem.

Dobór opraw oświetleniowych

Przy doborze opraw oświetleniowych należy brać pod uwagę możliwość podwyższenia ich temperatury w przypadku zastosowania źródeł światła o większej mocy. W strefach zagrożonych wybuchem nie mogą być instalowane i transportowane niskociśnieniowe lampy sodowe ze względu na możliwość zapłonu przez wolny sód w razie stłuczenia lampy.

Dobór urządzeń emitujących promieniowanie optyczne

Przy projektowaniu instalacji optycznych należy podjąć kroki w celu ograniczenia do bezpiecznego poziomu skutki promieniowania zgodnie z normą PN-EN 60079-28 [21]. Promieniowanie, zwłaszcza w zakresie widzialnym, może stać się źródłem zapłonu chmur pyłowych i pyłu zleżałego. Światło słoneczne przykładowo może zainicjować zapłon, jeżeli jest skupione w soczewce, lustrze, butelce itp. Promieniowanie ze źródła o znacznej mocy np. flesza, niektórych typów LED jest w wielu przypadkach intensywnie absorbowane przez cząstki pyłu, które stają się źródłem zapłonu chmur pyłowych lub warstw pyłu. Szczególnie intensywne promieniowanie może doprowadzić do temperatur znacznie przekraczających 1000 oC.

W strefach 20 i 21 mogą być instalowane urządzenia emitujące promieniowanie optyczne, jeżeli są badane i certyfikowane zgodnie z

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.