Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Badania odbiorcze linii kablowych WN

4.9.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Inwestor oddający obiekt budowlany do użytkowania, do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obowiązany jest dołączyć dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej tj. dziennik budowy, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz w razie dokonania w toku budowy zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu – kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami.

Zgodnie z

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.